HOME
เว็บบอร์ด
ทำเนียบรุ่น
แก้ไขข้อมูล +1
โทร & อีเมล์
เว็บน่าสนใจ

[ เตรียมทหาร 26][จปร.37] [นายเรือ 83] [นายเรืออากาศ 33] [นายร้อยตำรวจ 42] [แพทย์ทหาร 11]

  ทำเนียบ นายเรือ 83
[หน้าแรก]
หน้า [|<<] [Prev]  1 2 3 4 5 6 7 8 [Next] [>>|]
 
21. น.อ. ชุมพล ล้อมสมบูรณ์  (มี่) 
ตำแหน่ง:
รองผู้อำนวยการ กองการจัดหาและบริการ กรมสวัสดิการทหารเรือ
ที่ทำงาน:
กรมสวัสดิการทหารเรือ
บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร.:
ทร. 55432 มือถือ 089 - 0354281
อีเมล์:
www.chum.lom@GMAIL.COM
22. น.อ. ชูวิทย์ บัวประดิษฐ์  () 
ตำแหน่ง:
นกบ.
ที่ทำงาน:
รร.นร.
โทร.:
มือถือ 017196249
อีเมล์:
23. น.อ. เชวง สวัสดิ์มูล  (เหวง) 
ตำแหน่ง:
หัวหน้าแผนกโรงงานเรือเหล็ก กองโรงงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
ที่ทำงาน:
แผนกโรงงานเรือเหล็ก กองโรงงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
สัตหีบ ชลบุรี 20180
โทร.:
ทร. 72965 , 72957 มือถือ 0814110314
อีเมล์:
sweng26@gmail.com
24. น.อ. โชคชัย เรืองแจ่ม  (โชค) 
ตำแหน่ง:
รองเสธ กฝร.1 กองเรือยุทธการ
ที่ทำงาน:
กองเรือยุทธการ .ฐานทัพเรือสัตหีบ
สัตหีบ ชลบุรี 20180
โทร.:
ทร. ทร. มือถือ 0819282837
อีเมล์:
mhadum@gmail.com
25. น.อ. โชติรัตน์ อุตมเพทาย  (เคลิ้ม) 
ตำแหน่ง:
ผู้บังคับหมวดเรือที่ 1 กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
ที่ทำงาน:
กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ
สัตหีบ ชลบุรี 20180
โทร.:
ทร. ทร. 63313 มือถือ 08-90353562,08-71335148
อีเมล์:
capt.chotrat@gmail.com
26. น.อ. ไชยนันท์ ชูใหม่  (เปา) 
ตำแหน่ง:
รองเสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
ที่ทำงาน:
กองบัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว
ต.สัตหีบ
สัตหีบ ชลบุรี 20180
โทร.:
ทร. 74505 ทหาร - ทศท - มือถือ 0890380380
อีเมล์:
chnavy@yahoo.com
27. น.อ. ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์  () 
ตำแหน่ง:
รองผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑
ที่ทำงาน:
กองสื่อสาร กองบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑
สัตหีบ ชลบุรี
โทร.:
มือถือ 0 9176 5233
อีเมล์:
28. ร.ท. ณัฏฐกรณ์ สำราญ  () 
ตำแหน่ง:
ที่ทำงาน:

โทร.:
มือถือ 0 1923 7832
อีเมล์:
ลาออกจากราชการ
29. น.อ. ณัฐพงศ์ ปานโสภณ  (เหร็จ/อ้อ) 
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการกองยุทธการกองบัญชาการทัพเรือภาคที่๒
ที่ทำงาน:
ทัพเรือภาคที่๒ เลขที่๓ ถนนริมทะเล
ตำบลบ่อยาง
เมือง สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร.:
ทร. 74605 ทหาร - ทศท - มือถือ ๐๘๙-๐๓๕๒๙๓๐
อีเมล์:
nattapong_26@yahoo.com
30. น.ต. ดนัย ปฏิยุทธ  () 
ตำแหน่ง:
อจ.ฝศษ.รร.นร.
ที่ทำงาน:

โทร.:
อีเมล์:
31. น.อ. ดิเรก เอกจิตต์  (เหรก) 
ตำแหน่ง:
หน.ออกแบบ กผป.อรม.อร.
ที่ทำงาน:
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร.
สัตหีบ ชลบุรี 20180
โทร.:
ทร. 77413 มือถือ 091505632
อีเมล์:
derek.ak@navy.mi.th
32. น.อ. ถนัด พลอยวิรัช  (หนัด) 
ตำแหน่ง:
หน.แผนกวิเคราะห์งานช่าง กรมพัฒนางานช่าง
ที่ทำงาน:
อร.
โทร.:
ทร. ทร.54051 มือถือ 0860733948
อีเมล์:
Ploywirat@hotmail.com
33. น.อ. ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน  (โย่ง) 
ตำแหน่ง:
หัวหน้ากองกำลังพลและธุรการ กรมขนส่งทหารเรือ
ที่ทำงาน:
กองกำลังพลและธุรการ กรมขนส่งทหารเรือ
บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10700
โทร.:
ทร. 55485 ทศท 024331888 มือถือ 08-92019805
อีเมล์:
34. น.อ. ทรงศักดิ์ ศุภพันธุ์มณี  (อ๋อง) 
ตำแหน่ง:
หน.จัดแผนงาน กผป.อรม.อร.
ที่ทำงาน:
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
สัตหีบ ชลบุรี 20180
โทร.:
มือถือ 017154085
อีเมล์:
ong2683@yahoo.co.th
35. น.อ. ทินกร กาญจนเตมีย์  (อ๊อด) 
ตำแหน่ง:
รอง ผบ. กรม สห.ทร.
ที่ทำงาน:
กรมสารวัตรทหารเรือ
ถ.อรุณอัมรินทร์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
โทร.:
ทร. 55130 ทศท 024755130 มือถือ 089 - 0353597; 086 - 7633103
อีเมล์:
tinakornk@yahoo.com
36. นาวาเอก ธงชัย ทองบริบูรณ์  (ผู้พันเติ้ลผู้การหยี) 
ตำแหน่ง:
ต้นกล หมวดเรืออุุทกศาสตร์ กรมอุุทกศาสตร์
ที่ทำงาน:
กรมอุุทกศาสตร์
ถนน ริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร.:
ทร. 024756697 ทหาร 56914 ทศท 024757029 มือถือ 0845253553
อีเมล์:
mybenzamg@gmail.com
37. น.อ. ธงชัย ปัญจะ  (แมว) 
ตำแหน่ง:
รอง ผอ.กบท.สปช.ทร.
ที่ทำงาน:
กบท.สปช.ทร.
กทม. 10600
โทร.:
ทร. 55058 มือถือ 04-1267805
อีเมล์:
thongchai.p@navy.mi.th
38. น.อ. ธนพล พิทยภัทร  (นก หมิง) 
ตำแหน่ง:
รอง ผอ.กจข.ขส.ทร.
ที่ทำงาน:
ขส.ทร.
ถ.อิสรภาพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10600
โทร.:
ทร. - ทหาร - ทศท 023993917 มือถือ 0811746900
อีเมล์:
tanapol.p@navy.mi.th
39. น.อ. ธวัชชัย พิมพ์เมือง  () 
ตำแหน่ง:
รอง ผอ.กพ.กภ.2
ที่ทำงาน:

โทร.:
มือถือ 0 1690 3399
อีเมล์:
40. น.อ. ธำรง สุพรรณพงศ์  (แก่) 
ตำแหน่ง:
รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ที่ทำงาน:
กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
สัตหีบ ชลบุรี 20180
โทร.:
ทร. 71187 ทศท 038 247496 มือถือ 0818633284
อีเมล์:
middle_boy2003@yahoo.com
[หน้าแรก]
หน้า [|<<] [Prev]  1 2 3 4 5 6 7 8 [Next] [>>|]
 

© 2003-2005 นตท.26
info@precadet26.org